Foire aux questions

Het plaatselijke leven

Hoelang duurt het verblijf ter plaatse?


Je gaat voor een maand naar het land van je keuze. Drie weken lang werk je op de bouwplaats 🚧. Je krijgt ook de gelegenheid om het dorp/stad te leren kennen en de bewoners te ontmoeten. In het weekend reis je door de regio om meer bezoeken en ontmoetingen te maken en om nieuwe aspecten van het lokale leven en de cultuur te ontdekken.

Aan het einde van het project heb je een reisweek om te ontspannen.
Waar logeren we?


De accommodatie bevindt zich op het terrein van de lokale projectpartner. Je wordt als team ondergebracht in verschillende kamers of in een gemeenschappelijke slaapzaal.
Wat eten we ter plaatse?


Alleen maar goede dingen! 🍲😊 Ter plaatse zal er voor jou gekookt door de lokale bevolking. Je krijgt de kans om typische gerechten van het land/regio te proeven. De maaltijden worden 's ochtends, tijdens de lunch en 's avonds geserveerd. Natuurlijk heb je in het weekend en tijdens de reisweek de mogelijkheid om naar een restaurant of een maquis te gaan.
Welke projecten gaan we ter plaatse doen?


De projecten variëren afhankelijk van het gekozen land. In Benin zijn de projecten meer gericht op milieu, hygiëne en onderwijs. In Indië ligt de focus meer op het bouwen van huizen en scholen.

Algemene vragen

Wat is het Housing Project?


In het tweede jaar van je Bachelor op Ichec (Anjou) moet je voor het vak Professionele integratie activiteit (in het Frans Activités d’intégration professionnelles of AIP) kiezen tussen twee activiteiten: een bedrijfsstage of het Housing Project.

Gefeliciteerd, je hebt gekozen voor het Housing Project! Je hebt dus besloten om naar een land in het zuiden te gaan om concrete projecten voor ontwikkelingssamenwerking uit te voeren. Het Housing Project levert je een unieke ervaring op en maakt je bewust van de uitdagingen die daar bestaan. Daarnaast draag je via jouw sponsors financieel bij aan de projecten en aan de realisatie van je impact

Het Housing Project bestaat uit drie dimensies: de bouwplaats, de interculturele uitwisseling en het team. Je werkt dagelijks samen met de lokale bevolking op de bouwplaatsen.

In Indië 🇮🇳 bouwen we huizen en klaslokalen voor arme gezinnen en dorpen, in Benin 🇧🇯ondersteunen we onze lokale partners door middel van herbebossingsprojecten, schoolrenovaties en de bouw van sanitaire voorzieningen. Wonen en werken op de bouwplaats geeft je de mogelijkheid om nieuwe mensen en hun culturen te ontdekken, met als doel de wereld vanuit een ander perspectief te zien.

Je vertrekt dus met een team van 8 tot 15 personen om je teamgeest te ontwikkelen, je vermogen om als team te functioneren en om samen het einde van deze stage te bereiken.
Zijn er criteria voor deelname aan het Housing Project?


We hebben geen vooraf vastgestelde criteria, je moet dus geen 16/20 in de boekhouding hebben om deel te kunnen nemen aan het project. 😂 Het essentiële is een goede motivatie hebben om deel te nemen aan het project, een verlangen hebben om te leren en te ontdekken en een bereidwilligheid hebben om je teamspirit te ontwikkelen.
Levert een bedrijfsstage meer professionele ervaring op dan het Housing Project?


Men zou kunnen denken dat een stage in een bedrijf je meer ervaring zou opleveren voor je toekomstige professionele leven, dit is niet de waar! Als je eenmaal aan het project begint leer je veel nieuwe dingen bij, zoals ondernemings- en managementvaardigheden.

Je leert hoe je in een team kunt werken en hoe je verschillende situaties moet aanpakken, zoals het nemen van beslissingen, het beheren van het project, je budgetten, interne en externe communicatie bij het inzamelen van donaties.

Het Housing Project bezorgt je een complete ondernemerservaring die gemeenschappelijke en individuele uitdagingen met zich meebrengt en waar gelijkheid centraal staat. De te bereiken doelstellingen zijn gediversifieerd waardoor je verschillende wegen zal ontdekken die zullen leiden naar je succes en dat van jouw team.
Hoe wordt het project gefinancierd?


Het merendeel van het budget wordt gefinancierd door de deelnemers van het project zelf. Je moet op eigen houtje 1.700 € verzamelen (1.200 € voor de reis - en verblijfskosten en 500 € bijdrage aan het ontwikkelingsproject).

Naast deze individuele uitdaging moet je als groep 1.000 € inzamelen om de projecten ter plaatse financieel te kunnen ondersteunen. Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door de verkoop van wafels, glühwein in december, het organiseren van een D100 of ander evenement, etc.).

Bij deze kosten moet je alles wat te maken heeft met de vaccins, apotheek, kosten van de weekends en de reisweek die in teamverband worden besproken en vastgesteld, etc. meetellen.

Alle deelnemers, zowel individueel als in team, zijn er altijd in geslaagd om deze financiële uitdaging te overbruggen. Wees er niet bang voor, wij zullen je helpen hierbij te slagen.
Wanneer vertrek je naar je gekozen land?


Begin februari vertrek je naar het land van je keuze.
Worden we begeleidt door iemand van Ichec?


Elke groep wordt begeleid door een groep van oud-deelnemers die door het Housing team geselecteerd en getraind zijn. In Benin 🇧🇯 blijft de groep begeleiders ter plaatse bij de studenten, in Indië 🇮🇳 zullen de begeleiders van groep tot groep gaan om ervoor te zorgen dat alles goed gaat.

De voorbereiding

Hoe bereiden ICHEC en het Housing team je voor op het project?


Ter voorbereiding op je stage in Benin of Indië volg je in de eerste vier maanden van het studiejaar twee cursussen:

Inleidende cursus over Noord-Zuidrelaties Deze cursus bespreekt verschillende onderwerpen die in lijn staan met de basisopleiding die je in het 1ste jaar bachelor hebt verworven via de vakken 'Economische Geschiedenis', 'Economie en Maatschappij', 'Economie'. Tijdens deze nieuwe cursus zal je de geschiedenis en de kenmerken van de landen in het zuiden, de opeenvolging van crises en de initiatieven voor een betere ontwikkeling in perspectief plaatsen.

Verdiepende seminar Ons doel tijdens deze seminar is om je voor te bereiden op je stage in Indië of Benin voor het uitvoeren van projecten, het teamleven als de interculturele ontmoetingen. Het seminar leert je ook hoe je jouw kritische analysevaardigheden met betrekking tot een bepaald thema en onderwerp kan ontwikkelen.

Tijdens de voorbereiding op de cursus organiseren we teambuildingactiviteiten om je te helpen elkaar beter te leren kennen en de teamcohesie te ontwikkelen. Om dit te perfectioneren staat in oktober/november een weekend van voorbereiding en teambuilding gepland. Tijdens dit weekend moet je o.a. je teamcharter opstellen om je dagelijkse teamleven in te kaderen en het begeleidende personeel op het terrein te ontmoeten. Hiernaast krijg je de nodige informatie voor jouw persoonlijke voorbereiding.

Tijdens de eerste vier maanden zullen er briefingmomenten worden georganiseerd: briefing van de gezondheidsmanagers, teamtrainingsdagen, briefing van de leiders in Indië, etc.
Zijn er activiteiten naast de lessen?


Naast de cursussen moet je ook deelnemen aan briefings (gezondheid, leiderschap, foto-video's), een teambuildingsweekend, trainingsdagen en vergaderingen (één voor vertrek, en een debriefingsbijeenkomst na afloop van het verblijf).
Wat houdt het teambuildingsweekend in?


In oktober/november (vrijdagavond - zondagmiddag) gaan alle groepen naar Chevetogne om in teamverband te leren werken. Er zullen ook informatiesessies zijn om verschillende onderwerpen (bv. bagage, gezondheid, regels ter plaatse, enz.) aan te kaarten. Teambuildingactiviteiten staan natuurlijk ook op de planning.

Dit is een verplicht weekend voor alle deelnemers.
Naar welke landen kan je vertrekken?


Je hebt de keuze tussen 2 verschillende landen: Indië 🇮🇳 of Benin 🇧🇯.
Mag ik het land zelf kiezen?


Ja! Je mag zelf de keuze maken naar welk (aangeboden) land je wil vertrekken.
Kan ik mijn teamleden zelf kiezen?


Ja, dit is een essentieel element van het project. Je zal tijd krijgen om de leden van jouw team te kiezen. Tijdens de teamtrainingsdagen word je gevraagd een team samen te stellen waarmee je naar Indië of Benin zal gaan. We moeten natuurlijk wel bepaalde voorwaarden stellen, zoals gelijkheid in aantal meisjes/jongens, het aantal leden in elk team, etc.

Voor de rest heb jij de leiding.

De lessen

Hoeveel studiepunten houdt het vak in?


Het Housing Project bevat in totaal 10 studiepunten voor studenten in Management en 5 studiepunten voor studenten in Ingenieur.
Waarop krijg je punten?


Er staan punten op 2 verschillende onderdelen:

Inleidende cursus over Noord-Zuid-relaties (50 %): mondeling examen

Verdiepende seminar (50 %): onderzoeksverslag

  • Schriftelijk deel (60 %)

  • Mondeling presentatie (40 %)

Hiernaast kan je bonuspunten verdienen door goed deel te nemen aan de lessen.
Welk werk moet ik aan het eind van het jaar inleveren?


Tijdens het verdiepende seminar zal je de opdracht krijgen om een onderzoeksverslag te maken (in groep of individueel) over een zelfgekozen thema. Dit thema moet natuurlijk wel in lijn liggen met het gekozen land en zijn thematieken. Gedurende het jaar bereiden we je hierop voor door middel van sessies over de onderzoeksvragen, het afleggen van interviews, enz.

Tijdens de reis zal je gegevens kunnen verzamelen om dit werk te voltooien.

Het onderzoeksverslag moet tegen het eind van het jaar worden ingediend, waarna een mondelinge presentatie volgt.