top of page

PROJECT BANGRÉ

Microkrediet

Het project Bangré werd gecreërd in 2008 door enkele voormalige deelnemers van het ICHEC Housing Project.

Ze waren geraakt door de ongelijkheid tussen noord en zuid en wilden daarom verder blijven investeren in de strijd voor betere levensomstandigheden van de bevolking in het zuiden. 

Met de hulp van onze partner Burkinabé willen we de financiële en technische capaciteiten van de moeders van studenten uit de lagere school uit het dorp Nedialpoun in Burkina Faso versterken. Zo zorgen we ervoor dat ze meer controle over hun financiën en de scholing van hun kinderen hebben.   

Nedialpoun is een dorp waar twee herbebossingprojecten van het Housing Project hebben plaatsgevonden. Daarnaast werden er ook een microdam en verschillende waterputten gebouwd met de steun van onze partner, de NGO Défi Belgique Afrique.

ONZE DOELEN

PROJECTEN

Oprichting van een microkredietfonds (2011)

Met het fonds kunnen +- 60 moeders (verdeeld in 2 groepen) elk jaar van verschillende microkredieten gebruik maken om activiteiten die inkomsten genereren (AGR) op poten te zetten: landbouw, handel in rijst, arachiden, uien of bonen, productie en verkoop van lokale dranken enzovoort. Elke vrouw ontvangt jaarlijks maximaal een bedrag van 300 euro (200 000 FCFA).

Het vergoedingspercentage bedraagt 100% en alle vrouwen hebben tot nu toe winst kunnen maken. Dit stelt hen in staat om de scholing (en kosten) van hun kinderen op zich te nemen en ook om uitgaven rond gezondheid of de familie te financieren (medicamenten, medische zorgen, kleren, etc.).

Alfabetisering

Om ouders geletterd te maken werden reeds alfabetiseringlessen gegeven.  De geletterdheid van volwassenen bedraagt slechts 30% in Burkina Faso.

Training in credit management

Verschillende vrouwen genoten opleidingen rond verschillende aspecten van management, zoals bedrijfs- en familietraining, marketing, conjunctuur, inkoopbeheer, kostenberekening en cashmanagement.

Schoolkantine (2008)

Deze werd in 2008 in het dorp Pamonogo gevestigd. 

ONZE VISIE

We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van de bevolking afhangt van onderwijs en de toenemende scholing van kinderen, die op deze manier kans op een betere toekomst krijgen. Bovendien worden ze op deze manier de hoop voor morgen, door zelf mee voor verandering in hun land te zorgen.  

Veel te veel kinderen gaan tot nog toe nog niet naar school omdat hun ouders zich de inschrijvingsgelden niet kunnen veroorloven of hen nodig hebben om te helpen op het werk. 

De vraag naar microkredieten blijft groeien:

De nood is groot: meer vrouwen willen nieuwe activiteiten opzetten en vragen microkredieten aan. 

De commerciële activiteiten van de vrouwen, die reeds winstgevend zijn, groeien en vragen om nieuwe belangrijke investeringen. We willen hen helpen om de duurzaamheid van hun activiteiten te waarborgen, zodat we dezelfde kans aan een groter aantal mensen kunnen bieden en zowel hun eigen als toekomstige levensomstandigheden kunnen verbeteren.

 

Andere aanvullende projecten worden geboren:

Een voorbeeld is de technische opleiding van de vrouwen maar ook van de jongeren voor andere soorten activiteiten zoals veeteelt en landbouw. Daarna kunnen ze met een microkrediet hun eigen activiteit lanceren, gebruik makende van de gekregen opleiding. 

EN NU?

bottom of page