top of page

BURKINA FASO

"Men kan niet ploegen, zaaien, oogsten en eten op één dag."
Afrikaans spreekwoord

HET PROJECT

Onze projecten maken deel uit van de strijd tegen woestijnvorming en voedselonzekerheid (toegang tot water). 

Gedurende het hele jaar gaat een deel van het ingezamelde geld naar verschillende projecten, waaronder de aanleg van boorgaten, putten, waterreservoirs in dorpen, toiletten of de ontwikkeling van tuinbouwgronden enzovoort. 

Eens ter plaatse helpen de deelnemers samen met onze Burkinese partners bij herbebossing. Dit helpt de opmars van de woestijn te vertragen. 

 

In sommige jaren hebben we ook deelgenomen aan specifieke projecten zoals de renovatie van scholen of kinderdagverblijven in dorpen, of de bouw van een "ondersteunings- en opleidingscentrum voor zelfstandig ondernemerschap" in Koudougou. 

Dit project werd opgestart in 2014 om het scheppen van banen en meer inkomst aan te moedigen aan de hand van training in landbouw- en veeteelttechnieken, maar ook door de begeleiding van toekomstige ondernemers. 

DE PARTNERS

Sinds 2019 is er geen project in Burkina Faso. 

We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe partner om een nieuw Housing Project in Burkina Faso op te starten. 

bottom of page