top of page

INDIA

"Be the change that you wish to see in the world"

Gandhi

HET PROJECT

De studenten die verdeeld zijn in verschillende teams en over verschillende dorpen zullen helpen bij het bekostigen en het bouwen van verschillende huizen voor arme gezinnen in de regio van Tamil Nadu.

In sommige dorpen zullen ze deelnemen aan de bouw van klassen of sanitaire voorzieningen naargelang de lokale nood. De studenten zullen gedurende 3 weken zij aan zij werken met de Indische arbeiders. Dankzij deze ervaring kunnen ze ook leven op het ritme van de dorpen in het zuiden van India. 

DE PARTNERS

Het bisdom van Salem

Het bisdom is betrokken bij een hele reeks sociale acties voor de allerarmsten. We zijn al meer dan 20 jaar partners voor woningbouwprojecten voor arme gezinnen. Ook werken we samen aan het bouwen of renoveren van schoolgebouwen. 

De NGO SEVAI
Deze NGO heeft verschillende projecten gericht op gemarginaliseerde groepen: gehandicapten, weduwes, wezen, alleenstaande vrouwen, gevangenen, slachtoffers van aids... We zijn partners sinds 2002. 

Het zijn deze partners die de bouwwerven organiseren en de kost en inwoon van de deelnemers tijdens hun verblijf regelen. In ruil daarvoor nemen de studenten deel aan de projecten en zorgen ze voor de nodige financiering. 

bottom of page