Wat is het Housing Project?

Een ervaring van intercultureel bewustzijn

 

De studenten zijn het hart van het project. Zij krijgen de kans om andere mensen te leren kennen, wereldburgers, die een volledig andere en toch gelijkaardige realiteit beleven. 

Ons hoofddoel is de studenten de wereld vanuit een ander oogpunt te laten ontdekken, dat van een land in het Zuiden met al zijn rijkdom en armoede.

Een ervaring in dienstbaarheid 

 

De studenten beleven niet enkel een interculturele ervaring maar nemen ook deel aan een ontwikkelingsproject. De beste manier om de studenten volledig onder te dompelen in het leven van mensen uit het Zuiden is hen doen samenwerken om de levensomstandigheden daar te verbeteren 

Een teamervaring

De deelnemers ervaren het project niet als individu maar als team. Ze worden onderverdeeld in groepen van ongeveer 10 en wonen gedurende een maand samen in een klein dorp. 

Ze vangen het project aan met een open geest, niet enkel tegenover de lokale bevolking maar ook tegenover hun teamleden. 

Een zelfgefinancierd project 

Het merendeel van het budget wordt gefinancierd door de deelnemers zelf.

Ze moeten energie en creativiteit aan de dag leggen om 1700€ per persoon in te zamelen (1200€ voor de reis - en verblijfskosten en 500€ bijdrage aan het ontwikkelingsproject). Naast deze individuele uitdaging nemen de studenten in groep het inzamelen van 1000€ voor hun rekening. Hiermee ondersteunen ze het project financieel. 

India

Leer meer over onze projecten in India en onze lokale partners

Burkina Faso

Leer meer over onze projecten in Burkina Faso en onze lokale partners

Benin

Leer meer over onze projecten in Benin en onze lokale partners

ICHEC Coopération Internationale

Bd Brand Whitlock 2

1150 Bruxelles

Tel. +32 (0)2 778 03 07​

  • Facebook Social Icône
  • Instagram

2020 © ICI