top of page

BUKAVU

Studiebeurzen

De sociale dienst werd gereorganiseerd met de technische ondersteuning van Dhr. Xavier Renders, voormalig vicerector van studentenvoorzieningen aan de UCL, die een adviserende rol beoefent in de uitvoerende macht van het UCV. 

Het budget bevat verschillende elementen van "het studentenleven": revalidatie van een studentenhome en sportieve- en culturele activiteiten. Het wordt beheerd met de medewerking van studenten, wiens activiteiten inkomsten genereren.
 

DE SOCIALE DIENST VAN DE UCB

BEURZEN EN HET ENGAGEMENT VAN ICHEC

Een fonds waarover de universiteit beschikt, financiert het beleid voor kansarme studenten. Dit fonds bestaat dankzij de steun van externe organisaties of partners. Ook de inspanningen van oudstudenten en studenten die lokale autoriteiten benaderen dragen hiertoe bij. 

Beurzen worden toegekend volgens interne voorschriften en worden beheerd door een commissie van verschillende vertegenwoordigers, waaronder studenten. Deze commissie werkt binnen een kader van van betrouwbare criteria en toelatingsprocedures. Dhr. Renders houdt hier verder toezicht op. 
Een beurs bedraagt normaal gezien 500$/jaar, wat het gemiddelde inschrijvingsgeld voor de universiteit is. Onder de beursstudenten zijn sommigen gehandicapt of in zeer precaire situaties, en toch leggen ze een bewonderenswaardige moed en intelligentie aan de dag. Door de extra noden gelinkt aan hun situatie hebben deze studenten een beurs van
 700$/jaar nodig. 
In 2012 - 2013 werden twee beurzen uitgereikt dankzij de steun van de ICHEC Coopération Internationale. 

We willen deze steun bestendigen: ook al groeit het aantal beurzen jaarlijks, blijft deze steun slechts een druppel in een zee van nood. 
 

Aan het begin van het academisch jaar wordt een verzoek schriftelijk ingediend en uitdrukkelijk gerechtvaardigd door de sociale dienst voor specifieke studenten. De bedragen van $700 worden exclusief toegewezen aan beursstudenten.

Dit bedrag stemt overeen met het studiegeld van de studenten en andere kosten op vertoon van bewijsstukken (bv. vergoedingen, aankoop van syllabi, boeken etc.). 

Wat niet is inbegrepen in de beurs: administratieve kosten, andere kosten van de studenten, andere missies van de sociale dienst. Het doel van het budget moet zeer specifiek blijven. 

In het geval van een positief saldo waarbij de ontvangen som de nood overstijgt wordt het overblijvend bedrag gestort in een fonds. Dit fonds staat exclusief ten dienst van de studenten, bijvoorbeeld voor het studiegeld van volgende jaren. 

 

Aan het einde van het academiejaar worden een jaarlijks rapport en bewijsstukken geëvalueerd door de sociale dienst van de UCB en naar het ICI gestuurd. 

BETROUWBARE SUBSIDIEPROCEDURE

BUKAVU EN ZIJN UNIVERSITEIT

Bukavu, gelegen in de provincie Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo, op 6380 km van Sint-Pieters-Woluwe...

 

Deze provincie herstelt zich langzamerhand van een langdurige verarming onder de dictatuur van Mobutu en de verwoesting veroorzaakt door een geïmporteerde oorlog. In deze post-conflict situatie is basisonderwijs een grote uitdaging, net als de opleiding van toekomstige congolese leiders. 
De UCB, een universiteit in Bukavu met meer dan 2500 studenten, werkt sinds 1990 voortdurend aan deze reconstructie. Dit doet ze aan de hand van erkend kwalitatief onderwijs en onderzoek, ondanks een pijnlijk gebrek aan middelen. 

Van begin af aan is ICHEC een partnerschap met de UCB aangegaan om de universiteit te helpen bij de ontwikkeling van een specifieke vaardigheid: ondernemerschap in kleine en grote bedrijven, dat zeer belangrijk is voor het stimuleren van de lokale economie.

bottom of page